เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลฉวาง


ศูนย์บริการสาธารณสุุขเทศบาลตำบลฉวาง(ข้างธนาคารออมสิน) เปิดทำการในวัน-เวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทำหัตถการเบื้องต้น เช่น ทำแผล ฉีดยา วางแผนครอบครัว และบริการให้คำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพ โทร.075-481289
2021-03-27
2021-03-27
2021-03-23
2021-03-21
2021-03-20
2021-03-18
2021-03-09
2021-02-28
2021-02-22
2021-02-12