เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


พิธีมอบอนุบัตร วุฒิบัตร โรงเรียนฉวาง


    ด้วยนายสุทธิพันธ์  ฤทธิรุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง ได้ร่วมเป็นเกียรติในการมอบอนุบัตร  วุฒิบัตร แก่นักเรียนโรงเรียนฉวาง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนฉวาง
2016-10-21
2016-08-19
2016-08-09
2016-06-13
2016-06-09
2016-04-24
2016-04-22
2016-04-16
2016-04-13
2016-04-12