เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558


          ด้วยกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลฉวาง ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ณ ศาลาพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์
2016-10-21
2016-08-19
2016-08-09
2016-06-13
2016-06-09
2016-04-24
2016-04-22
2016-04-16
2016-04-13
2016-04-12