เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


งานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558


      ด้วยเทศบาลตำบลฉวางร่วมกับอำเภอฉวาง ได้จัดกิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 2558 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ได้ร่วมกับอำเภอฉวางในการจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ศาลาบารมีพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์
2016-10-21
2016-08-19
2016-08-09
2016-06-13
2016-06-09
2016-04-24
2016-04-22
2016-04-16
2016-04-13
2016-04-12