เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


โครงการทัศนศึกษาดูงาน อสม.และชุมชน ประจำปี 2558


     ด้วยเทศบาลตำบลฉวาง ได้ดำเนินโครงการทัศนศึกษาดูงาน อสม.และชุมชน ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27-29 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดระนอง
2016-10-21
2016-08-19
2016-08-09
2016-06-13
2016-06-09
2016-04-24
2016-04-22
2016-04-16
2016-04-13
2016-04-12