เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558


     ด้วยเทศบาลตำบลฉวาง ร่วมกับอำเภอฉวาง ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ ศาลาประชาคมอำเภอฉวาง โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ และมอบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่น
2021-03-27
2021-03-27
2021-03-23
2021-03-21
2021-03-20
2021-03-18
2021-03-09
2021-02-28
2021-02-22
2021-02-12