เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


โครงการคนฉวาง ปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100%


      ด้วยเทศบาลตำบลฉวาง ได้เข้าร่วมโครงการคนฉวาง ปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100% เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ ศาลาบารมีพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์
2021-03-27
2021-03-27
2021-03-23
2021-03-21
2021-03-20
2021-03-18
2021-03-09
2021-02-28
2021-02-22
2021-02-12