เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลฉวาง


         ด้วยเทศบาลตำบลฉวาง ได้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมทัศนศีกษาดูงาน ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลฉวาง เมื่อวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2558 ณ จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา
2021-03-27
2021-03-27
2021-03-23
2021-03-21
2021-03-20
2021-03-18
2021-03-09
2021-02-28
2021-02-22
2021-02-12