เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


     ด้วยเทศบาลตำบลฉวาง ได้ดำเนินการโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2558 ประเภทอัคคีภัย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลฉวาง
2021-03-27
2021-03-27
2021-03-23
2021-03-21
2021-03-20
2021-03-18
2021-03-09
2021-02-28
2021-02-22
2021-02-12