เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


แผนชุมชนและประชาคมท้องถิ่น


      ด้วยเทศบาลตำบลฉวาง ได้จัดทำโครงการแผนชุมชนและประชาคมท้องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศาลาพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์
2021-03-27
2021-03-27
2021-03-23
2021-03-21
2021-03-20
2021-03-18
2021-03-09
2021-02-28
2021-02-22
2021-02-12