เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


กิจกรรมเนสท์เนย์


    ด้วยเทศบาลตำบลฉวาง ร่วมกับบริษัทเนสท์เลย์ไทย จำกัด ได้จัดกิจกรรมเนส์ทเลย์  โรดโชว์ ให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอฉวาง
2021-03-27
2021-03-27
2021-03-23
2021-03-21
2021-03-20
2021-03-18
2021-03-09
2021-02-28
2021-02-22
2021-02-12