เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะบัก


       ด้วยเทศบาลตำบลฉวางได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักในผู้ใหญ่ ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลฉวาง เมื่อวันที่ 5 และ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศาลาพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์
2021-03-27
2021-03-27
2021-03-23
2021-03-21
2021-03-20
2021-03-18
2021-03-09
2021-02-28
2021-02-22
2021-02-12