เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


กิจกรรมฐานความรู้อัคคีภัย


   ด้วยเทศบาลตำบลฉวาง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินกิจกรรมฐานความรู้เรื่องอัคคีภัยให้กับลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนไพบูลย์วิทยา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2021-03-27
2021-03-27
2021-03-23
2021-03-21
2021-03-20
2021-03-18
2021-03-09
2021-02-28
2021-02-22
2021-02-12