เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


เยี่ยมผู้พิการและผู้สูงอายุ


  ด้วยเทศบาลตำบลฉวาง ได้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้พิการ ในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558
2021-03-27
2021-03-27
2021-03-23
2021-03-21
2021-03-20
2021-03-18
2021-03-09
2021-02-28
2021-02-22
2021-02-12