เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557


    ด้วยกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลฉวาง ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 ณ ศาลาพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์
2021-03-27
2021-03-27
2021-03-23
2021-03-21
2021-03-20
2021-03-18
2021-03-09
2021-02-28
2021-02-22
2021-02-12