เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช